Obs! LÅNGT inlägg – hoppas du orkar läsa! smiley

Fick för några dagar sen senaste nr av Hästfocus i min hand och som vanligt gav den mig anledning att skriva en reflektion här på bloggen…

Det fanns där en artikel som bl.a handlade om framridning men framför allt om träningsmetoder och värdegrunder för träning/tävlig. Dels fanns ett utdrag ur Islandshästförbundets “TR” som heter FIPO. Det var § 1.1.1.2 “Träningsmetoder – Hästar får endast underkastas (min not – märkligt ordval?!) träningsmetoder som passar deras fysiska kapacitet och utbildningsgrad för deras respektive discipliner. De får inte utsättas för träningsmetoder som är våldsamma eller orsakar rädsla eller för vilka de inte blivit ordentligt förberedda.”

Dessutom fanns “Värdegrund för träning och tävling med häst” som Hästnäringens Representationsråd (HRR) enats om i septemper 2010. Utdrag ur detta:

– Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand
– Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar skall agera på ett sådanst sätt att hästen skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling
– Ingen häst får tränas eller tävlas med metoder som skadar eller skrämmer hästen
– Hästar får inte medicineras eller på annat sätt påverkas i syfte att förbättra prestationsförmågan eller för att dölja skador
Det finns även fler punkter men det är mest dess som detta inlägg skall handla om…

Och vad kan hon nu ha emot ovanstående frågar sig nu antagligen en del som brukar läsa min blogg!? 🙂 Ja, egentligen ingenting eftersom jag håller med om formuleringarna i stort. MEN problemet är HUR varje enskild individ (och även organisation) TOLKAR dessa formuleringar? Risken är stor att det bara blir “snömos” av det hela utan praktisk betydelse för våra hästar!

För vad MENAR man egentligen med “som passar deras fysiska kapacitet och utbildningsgrad”, “våldsamma träningsmetoder”, “metoder som skadar och skrämmer” osv???

Alla vi som hållit på med hästar ett tag vet hur olika vi utövare ser på dess saker! Vissa träningsmetoder är så etablerade och vanliga att många inte ser något konstigt med dem även om de ur utbildnings- och etisk synpunkt är högst tvivelaktiga. Andra metoder vinner mark för att framgångsrika tävlingsryttare/tränare använder dem. Ytterligare andra sprids för att de “fungerar” även om det gäller olika typer av våldförande på hästen. “Målet helgar medlen” är ett uttryck som t.ex gäller “tekniken” att binda ett rep runt underkäken vid transportering av krånglande häst (ps. helt vansinnigt o dessutom högrisk!). Ytterligare metoder blir framgångsrika för att de som marknadsför dem har stor förmåga att få människor att tro att produkten/metoden/hanteringen är bra..

Det finns med andra ord ingen samsyn inom hästsporten! Där några ser en fullt acceptabel träningsmetod (och kanske t.o.m en “mjuk” metod) ser kanske andra ett våldförande på hästen… Det behöver man bara gå till senare års rabalder kring rollkur, hyperflexion och LDR (low, deep and round) – för övrigt “same shit, different name!” – och nu senast reiningskandalen (i samband med framridningen på FEI World Reining finals på Bökeberg i våras.) Det finns massor av människor som är såväl för som emot dessa företeelser.

Vad kan DU göra för att påverka hur hästar tränas/hanteras? Ja, till att börja med ställ dig ofta frågan “Skulle JAG vilja bli behandlad på detta sätt?” när du ser en träningsmetod/ridning. Den frågan har inget att göra med något “förmänskligande” av hästen utan snarare det faktum att det finns många likheter mellan oss och hästen! Vi mår bägge bra av tydliga regler för beteende m m. Däremot mår vi bägge dåligt av omotiverade bestraffningar och/eller inkonsekventa beteenden från vår omgivning. Vi mår inte heller bra av att ha en “Stalin” i vår närhet som vid minsta förseelse (och ibland bara för att markera vem som bestämmer) bestraffar (hästen via ryck i grimskaftet, tyglarna eller sparkar i magen och liknande).

I en hästflock är den egentliga ledaren den som “servar” de andra mest – det är den som representerar trygghet och komfort! Andra hästar VILL vara i dennas (är oftast ett äldre sto) närhet. Ledaren är INTE den som är “terrorist” – den som “leder” med våld eller hot om våld! Den typen av häst håller sig de andra helst på avstånd ifrån… Varför vill så många hästägare vara (eller tror att de måste vara) terroristledare?

Lär dig också mer om hur hästen fungerar ur rent etologiskt/biologiskt/anatomiskt perspektiv! Det finns bra såväl litteratur som vetenskaplig forskning kring hästars beteende och inlärning…

För visst vill vi alla ha hästhantering/träning/tävling som uppfyller alla dessa fina ord som finns i ovanstående värdegrunder och TR!? Lär dig mer om HÄSTEN så du kan skilja “snömoset” från de verkliga pärlorna…. Det skall inte bara LÅTA bra utan även VARA bra för hästen!