Regn, regn och åter regn! Det verkar som om årsnederbörden alltid är ganska konstant, märkligt nog. Vi har nu under senaste veckorna fått allt det regn som vanligtvis fördelar sig under hela sommaren!

I fredags översvämmades därför våra beteshagar! Vi har en bäck som går genom hagen (o dessutom gör en 90 graders sväng på vägen genom hagen). Denna bäck svämmades i fredags över alla breddar och långt ut över ängarna! Därför fick vi på kvällen gå o hämta hästarna på andra sidan översvämningen (drygt knädjupt, strömmande vatten). De var egentligen inte så brydda o hade nog gärna gått kvar där…. Risken att de skulle bli helt avskurna från stallet gjorde dock att vi valde att ta hem dem. Dessutom fick de “sova inne” för att torka upp efter allt regnande.

Strax innan vi gick ner för att hämta hem dem så kom dock Farre alldeles självmant upp till stallet – gnäggande precis som för att säga – “nu räcker det! Jag vill in!” Han var nog den enda (kanske frånsett Höken o Regalo som stod i en hage utan regnskydd) som VILLE in.

De har nu stått hemma på gården fram till i eftermiddag då vattnet runnit undan åtminstone till större delen – det är dock fortfarande översvämmat just över övergång över bäcken. Tur att mina hästar e “terränggående” – de tvekade inte en sekund utan knallade lugnt över till andra sidan… Alldeleles på egen hand.