Det finns otaliga orsaker till varför en häst får problem i sin kropp… Yttre trauman (som t.ex en spark, ett feltramp el dyl), långvarig felaktig ”nötning”, felaktigt tillpassad utrustning (främst sadeln), ensidig träning, felaktig användning av kroppen (spänningar, framvikt osv)…

Beroende på vad som orsakat skadan och hur länge hästen har varit i tillståndet varierar prognosen för ett tillfrisknande. TID är ofta en avgörande faktor! Och det är något vi människor verkar ha svårt för att ge hästen. Många gånger har man krav på att hästen skall vara ”frisk” inom dagar eller åtminstone veckor. Att då få höra att rehabiliteringstiden kanske kommer att ta månader eller i vissa fall år är något som man inte väntar sig…. I detta finns dessutom (förutom tidsaspekten) en ekonomisk aspekt. Det kostar mycket i dag att ha häst – att då ha en häst som det kanske tar 1-2 år att rehabiliterar som ”bara” kostar pengar är det inte många som lust/råd med!

Inte minst av den anledningen är det väldigt viktigt att se till att man åtminstone inte hamnar i ovanstående situation pga något man kan påverka! Rena olyckshändelser (som en spark i hagen eller liknande) kan man oftast inte varken påverka eller undvika men däremot utrustningens tillpassning, sättet man rider/kör hästen på, träningsupplägget osv KAN och bör man ta sig en ordentlig funderare på!

Använder jag hästen på ett skonsamt sätt? Rider/kör jag på ett sådant sätt att det bygger upp hästen för ett långt och hållbart liv? Eller förbrukar jag hästen och därmed förkortar hästens liv?

Finns det dessutom något ”mönster” i mitt hästägande? Har jag haft ett flertal hästar som fått fysiska problem? Kanske t.o.m likartade? Har de inte ”räckt till” för det jag velat använda dem till?

En annan sak som ofta sker inom hästvärlden är att man lite för mkt riktar in sig på problemens yttre symtom. Det kan vara att hästen upprepade gånger får t.ex kotledsinflammation. En typisk reaktion är då att man tar hästen till veterinären, gör böjprov och konstaterar att ”hästen har kotledsinflammation”. Hästen/ryttaren åker hem med medicin i bagaget och ett tag efter behandlingen är risken stor att man är tillbaka hos veterinären eftersom symtomet kommit tillbaka.

Vad man istället BORDE göra är att börja fundera på VARFÖR har hästen fått kotledsinflammation???

För väldigt ofta finns grundproblemet någon annanstans än där symtomet visar sig…. Hästen ”hanterar situationen” så har den ont/besvär på ett ställe så kompenserar den det med att ta belastningen någon annanstans. Det är först när den inte längre kan hantera det hela (eller den har överbelastat någon annan del) som t.ex kotledsinflammationer dyker upp! Av den anledningen är det av största vikt att man faktiskt hittar GRUNDORSAKEN till problemen. Annars kommer man bara att sponsra försäkringsbolag (indirekt eftersom hög skadefrekvens motiverar deras ständiga premiehöjningar och/eller undantag i försäkringarna) o veterinärer…. Hästägaren kommer att stå där med en häst som har dålig användbarhet och som kostar en massa pengar! I värsta fall blir det dessutom en häst som i förtid hamnar “på de evigt gröna ängarna”….

Min erfarenhet är att de allra flesta problem startar muskulärt i hästen! Dvs att ridningen (väldigt ofta den!), sadeln, skoningen osv orsakar icke önskvärda muskelspänningar hos hästen. Muskelspänningar som så småningom resulterar i låst bäcken, stum rygg, låst bog osv. Detta i sin tur resulterar i högre belastning på hästens leder som till slut leder till någon form av ledinflammation (artrit) och i förlängningen artros (ledförändring/pålagring). Så länge det inte hunnit bli en artros (ibland även även efter det – beroende på grad och var artrosen sitter) går det oftast via rätt träning och rehabilitering få en sådan häst fullt fungerande!

De gånger som problemen startat i benen beror detta oftast på yttre våld – en spark, en övertänjning av senor, luxation av någon led pga hästen trampat fel osv. DET kan i sin tur så småningom också resultera i ovanstående kompensationer – då är istället muskelproblemen sekundära och orsakade av problemen i benen. Enligt min uppfattning är det dock mycket vanligare att problemen startat i övre delen av hästens kropp…

Till sist – rehabilitering av en häst är ofta ett ganska komplicerat o delikat problem – INTE lätt med andra ord. I nästa inlägg skall jag prata om ett för mig aktuellt exempel – nämligen REGALO…